Logo

Fashion, Featured

ဖက်ရှင်ကျနေဖို့ အိတ်နဲ့ဖိနပ်က အရောင်တူနေမှကို ဖြစ်မှာလား?

ဖက်ရှင်ကျနေဖို့ အိတ်နဲ့ဖိနပ်က အရောင်တူနေမှကို ဖြစ်မှာလား?

ဖကရှငခှစှတှဲ့ ယောငှးတို့ဆို ဒီမေးခှနှးနဲ့ ခေါငှးစားဖူးကှမယထှငတှယနှောှ..

 

အပှငသှားဖို့ အဝတအှစားရှေးရငှ အဝတအှစားရယှ၊ အိတရှယှ၊ ဖိနပရှယကှို လိုကဖှကအှောငှ ဝတဖှို့ စဉှးစားရတဲ့ အခိုကအှတန့မှှိုး ဖကရှငခှစှတှဲ့ ယောငှးတိုငှးမှာ ရှိတယှ.. အယလှယှ.. လိုကဖှကတှယဆှိုတဲ့နရောမှာကလညှး အရောငတှူတာ ဝတရှမလိုလို အရောငမှတူတာပဲ ဝတရှမလိုလိုနဲ့ စဉှးစားရပှနကှော။

 

ဒါပမေဲ့ အိတနှဲ့ ဖိနပကှို အမှဲတမှး အရောငတှူအောငှ လိုကညှှိပှီး ဝတစှရာလိုရဲ့လားဆိုတာ စဉှးစားကှည့ဖှူးလား ? ဆိုတော့ ဘယနှရောတှမှော အိတနှဲ့ဖိနပကှို အရောငဆှငတှူ ဝတသှင့လှဲ၊ အရောငမှတူရငှ မလှတော့ဘူးလား၊ အရောငမှတူတာတှကေို ဘယလှိုလှအောငှ ဝတရှမလဲ ဆိုတာတှကေို Stellaနဲ့ အတူတူ ကှည့ကှရအောငနှောှ…

 

ဘယအှခှိနမှာ အိတရှယှ ဖိနပရှယကှို အဝတအှစားနဲ့ အရောငတှူဝတသှင့လှဲ?

အလုပကှိဈစနဲ့ ပတသှကတှဲ့ပှဲတှေ၊ ဘှဲ့အခမှးအနားတှေ၊ မငှဂှလာဆောငတှေ၊ အလှူတှေ သှားတဲ့အခါမှိုးတှမှော ယောငှးရဲ့အဝတအှစားနဲ့ အိတရှယှ ဖိနပရှယကှ အရောငတှူနပေါစေ။ ဒါမှမဟုတှ ယောငှးရဲ့အဝတအှစားမှာပါတဲ့ ဒုတိယအရောငှ (secondary color) နဲ့တူတဲ့ အိတရှယှ ဖိနပရှယကှို ဝတဆှငသှင့ပှါတယှ။ ဥပမာ အနကပှေါမှာ အဝါပှင့ှ အငှကှီမှိုးလေး ဝတထှားတယဆှိုရငှ အိတနှဲ့ ဖိနပကှလညှး အဝါရောငလှေးဖှဈနတောမှိုးပေါ့…

ဖကရှငကှနှဖေို့ အိတနှဲ့ဖိနပကှ အရောငတှူနမှကေို ဖှဈမှာလား? ဖကရှငကှနှဖေို့ အိတနှဲ့ဖိနပကှ အရောငတှူနမှကေို ဖှဈမှာလား? ဖကရှငကှနှဖေို့ အိတနှဲ့ဖိနပကှ အရောငတှူနမှကေို ဖှဈမှာလား?

တဈဝကတှဈပှကှ အရောငတှူကှည့ကှမယှ

အမှဲတမှး အရောငတှူရတာ ပငှးစရာကောငှးပါတယှ။ ဒါဆို ဒီနညှးလမှးလေးသုံးကှည့ရှအောငှ။ တကယလှို့ ယောငှးရဲ့ ဖိနပကှ ဝါ၊ စိမှး၊ နီ၊ ပှာ အပှင့အှခကလှေးတှပေါတယဆှိုရငှ ယောငှးအနနေဲ့ လကကှိုငအှိတကှို အဲ့အရောငတှထေဲက တဈရောငရှေးပှီး ဘာဒီဇိုငှးမှမပါတဲ့ ရှငှးရှငှးလငှးလငှးအိတကှို ကိုငပှါ။ လကကှိုငအှိတကှ အဖှူ၊ အပှာနဲ့ အနီ ရောထားတဲ့ ဒီဇိုငှးဆို ပှောငကှိုမှ အဖှူ၊ အပှာ၊ အနီ တဈရောငရှောငပှါတဲ့ ဖိနပကှို ဝတဆှငသှင့ပှါတယှ။

Mix and Match ဘယလှိုလုပမှလဲ ? Mix and Match ဆိုတာကတော့ လုံးဝမတူညီတဲ့အရောငတှကေို လိုကဖှကအှောငှ ဝတဆှငတှာပါ။ ဥပမာ အငှကှီအဖှူနဲ့ ဂငှးဘောငှးဘီအပှာကို အိတအှနီနဲ့ တှဲဝတလှိုကတှာမှိုးက ယောငှးကို လနှးဆနှးပှီး ဖကရှငကှတှဲ့အသှငဖှဈစမှောပါ။ အိတနှဲ့ဖိနပှ အရောငဆှနှးတှေ ဝတခှငှရှငတှော့ အငှကှီအရောငလှေးတှကေ ငှိမမှဖှဈမယနှောှ။

Mix and Match ဘယလှိုလုပမှလဲ ?

Mix and Match ဆိုတာကတော့ လုံးဝမတူညီတဲ့အရောငတှကေို လိုကဖှကအှောငှ ဝတဆှငတှာပါ။ ဥပမာ အငှကှီအဖှူနဲ့ ဂငှးဘောငှးဘီအပှာကို အိတအှနီနဲ့ တှဲဝတလှိုကတှာမှိုးက ယောငှးကို လနှးဆနှးပှီး ဖကရှငကှတှဲ့အသှငဖှဈစမှောပါ။ အိတနှဲ့ဖိနပှ အရောငဆှနှးတှေ ဝတခှငှရှငတှော့ အငှကှီအရောငလှေးတှကေ ငှိမမှဖှဈမယနှောှ။

ဖကရှငကှနှဖေို့ အိတနှဲ့ဖိနပကှ အရောငတှူနမှကေို ဖှဈမှာလား? ဖကရှငကှနှဖေို့ အိတနှဲ့ဖိနပကှ အရောငတှူနမှကေို ဖှဈမှာလား? ဖကရှငကှနှဖေို့ အိတနှဲ့ဖိနပကှ အရောငတှူနမှကေို ဖှဈမှာလား?

သတိ !

အိတနှဲ့ဖိနပကှ အမှဲလိုလိုအရောငတှူနဖေို့ မလိုဘူးဆိုပမေဲ့ လိုကဖှကမှှုတော့ ရှိသင့ပှါတယနှောှ။ တှဲဝတမှယ့ှ အိတနှဲ့ဖိနပကှ မတူညီတဲ့ အဆငဒှီဇိုငှးဖှဈနမယဆှေိုရငှ လိုကဖှကဖှို့ ရာခိုငနှှုနှးနညှးနပေါပှီ။ နောကတှဈခုက နရောနဲ့ အခှိနအှခါကို နားလညဖှို့ပါ။ ဘှဲ့သှားယူတဲ့အခါ မှနမှာဝတစှုံနဲ့ sneakers နဲ့ ဝတသှားရငှ မထောမှနနှးတှေ ဖှဈနမှောပငေါ့..

 

နောကဆှုံးတဈခကှကှတော့ အရေးအကှီးဆုံးပါပဲနောှ။ ယောငှး ဘာဝတဝှတလှနစမယှေေ့ လှှို့ဝှကခှကှလှေး ရှိသေးတယှ။ အဲဒါကတော့ ကိုယ့ကှိုယကှိုယှ ယုံကှညမှှု အပှည့ရှိနဖေို့ပါပဲ။

 

ကဲ.. ဒါဆို ဖကရှငကှကှ ဝတပှီး လနှးခငှတှိုငှး လနှးနိုငပှီပေါ့..

Share this story

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Articles

ခပ်ဟော့ဟော့အင်္ကျီတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဘရာအမျိုးအစား (၃) မျိုး

ခပ်ဟော့ဟော့အင်္ကျီတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဘရာအမျိုးအစား (၃) မျိုး

ဘယ်လောက်ဟော့တဲ့အင်္ကျီဝတ်ဝတ် ဘရာအရွေးမှားရင်တော့ ဂွမ်းနေဦးမှာပဲနော်   ယောင်းတို့ရေ … အင်္ကျီလှလှလေးတစ်ထည်ကို ဝတ်ချင်ပေမဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဘရာမရှိလို့ စိတ်ညစ်ရတာတွေ

Read More »
အမြဲအနိုင်လိုချင်တဲ့ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့

အမြဲအနိုင်လိုချင်တဲ့ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့

ဟင့အွငွး စိတညွဈနမယေ့အွစား ကိုယကွတော့ ဒရာမာဇုနထွဲကနပေဲ ပှေးထှကပွဈလိုကမွယွ… ကမဘြာပေါမွှာ အခကခွဲဆုံးအလုပကွ ဘာလဲသိလား? ကိုယ့ကွိုယကွိုယွ ပှနပွှနပွှီး

Read More »
သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အိတ် ဘယ်လိုရှာရမလဲ

သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အိတ် ဘယ်လိုရှာရမလဲ

အိတတွှဝယပွှေီး အဆငမွပှလေို့ မကိုငဖွှဈရငတွော့ ဒါကို ဖတဖွို့လိုနပှေီ။   ယောငွးတို့ရေ … သိကှတဲ့အတိုငွးပဲ…အိတမွှငရွငွ မနနေိုငမွထိုငနွိုငွ

Read More »
သင့်ရဲ့ရှူးဖိနပ်အဖြူရောင်ကို အမိုက်ဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်မည့် နည်းလမ်း (၅)ခု

သင့်ရဲ့ရှူးဖိနပ်အဖြူရောင်ကို အမိုက်ဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်မည့် နည်းလမ်း (၅)ခု

အဖြူဆိုတာ ဘာနဲ့တွဲဝတ်ဝတ်အဆင်ပြေပေမဲ့ ဒီလိုလေးတွေ ထွင်ဝတ်တော့ ပိုဖက်ရှင်ကျတာပေါ့   စနီကာတွေကို အရင်တုန်းကတော့ မိန်းကလေးဖက်ရှင်လို့ မသတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့

Read More »

HER Myanmar

Page သို့သွားရန်

HER Myanmar အနေနဲ့ သင့်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကို သင့်မိတ်ဆွေတစ်‌ယောက်အနေနဲ့ အမြဲ အဖော်ပြအကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

Her Myanmar Team

Editor's Pick
Sponsor

ADVERTISE WITH US

Explore