Logo

Food, Health

ဝိတ်ကျချင်လား? ဒီပလန်အတိုင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် စားကြည့်ပါ။

ဝိတ်ကျချင်လား? ဒီပလန်အတိုင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် စားကြည့်ပါ။

ဝိတတွော့ကခှငှပွါရဲ့… မစားဘဲလညွး မနနေိုငဘွူးဆိုတဲ့ ယောငွးတို့အတှကွ… 

ယောငွးတို့ရေ … ခုခတွကှေီးမှာ ကှီးကှီးငယငွယမွရှေး Gym ဆော့ကှ၊ အစားအသောကွ ဆငခွှငကွှဆိုတာက မထူးဆနွးတော့တဲ့ အရာတဈခုပေါ့.. ဒါမှလညွး ကနွှးမာရေးကောငွးပှီး ကစှလွစှသွှယလွတှဲ့ ခနဓြာကိုယလွေး ပိုငဆွိုငနွိုငမွှာပေါ့… ခကတွာက တခှို့ယောငွးလေးတှကေ ဝိတကွလညွး ကခှငှသွေးတယွ၊ လေ့ကငှ့ခွနွး လုပဖွို့ကလညွး အခှိနမွပေးနိုငွ ဆိုတာမှိုးတှေ ဖှဈနတတပွေါတယွ.. မပူပါနဲ့.. ယောငွးတို့အတှကွ ဝိတလွညွးကှ၊ ကနွှးမာရေးနဲ့လညွး ညီစမယေ့ွ (၅)ရကစွာ အစားအသောကပွလနလွေးကို ဖောပွှပေးလိုကပွါတယရွှငွ..

 

ပုံမှနအွားဖှင့ွ အမှိုးသမီးတဈယောကဟွာ တဈရကကွို ကယလွိုရီ (၂၀၀၀) လောကွ စားသင့ပွှီး တဈပတကွို တဈပေါငလွှော့ဖို့အတှကဆွိုရငတွော့ ကယလွိုရီ (၁၅၀၀) ပဲ စားသင့ပွါတယွ။ ခု Stella ပှောပှပေးမှာက ဝိတလွှှော့ဖို့အတှကွ သီးသန့ဆွိုတော့ တဈရကစွာ ပလနထွဲမှာ ကယလွိုရီ (၁၅၀၀)စာပဲ ရှိအောငွ တှကထွားပေးပါတယနွောွ… အမလေး.. ကယလွိုရီ (၁၅၀၀)ပဲဆိုတော့ ရလေုံပှုတတွှပေဲ စားခိုငွးတော့မှာလားလို့ တှေးနပှေီလား? မပူပါနဲ့ စားကောငွးပှီး အရသာရှိမယ့ွ စားစရာလေးတှပေဲ ယောငွးတို့အတှကွ ရှေးထားပေးတာပါနောွ.. စိတခွလှကခွသှာ ဖတွ 😛

 

Day 1

မနကစွာ – အဆီထုတပွှီးသား ဒိနခွဉှနွဲ့ ခှောကလကနွို့ကို နှဈဆတဈဆရောပှီး peanut butter နှဈဇှနွးနဲ့ blender ထဲထည့မွှှလေိုကရွငွ ပထမနေ့အတှကွ မနကစွာ smoothie တဈခှကရွပါပှီ။

နေ့လယစွာ – နေ့လယစွာအတှကတွော့ ကှကရွငပွုံသား၊ ဆလပရွှကွ၊ သခှားသီး၊ ခရမွးခဉှသွီးနဲ့ မယရွိုးနိဈတဈဇှနွးလောကပွါတဲ့ ဆငွးဒှဈခှတွဈခုနဲ့ ဗိုကဖွှည့လွိုကပွါ။

ညစာ – ငါးကို ပနွးဂေါဖွီစိမွး၊ ကညှတတွို့နဲ့ ဆားနညွးနညွးလေးထည့ပွှီး ပေါငွးစားတာက ဒီနေ့အတှကွ ပှီးပှည့စွုံတဲ့ညစာလေးပေါ့။

ဝိတကြခွငွလြား? ဒီပလနအြတိုငြး ကနွြးမာရေးနဲ့ ညီအောငြ စားကှညြ့ပါ။

 

Day 2

မနကစွာ – မနကစွာကို ဘယရွီအနညွးငယနွဲ့ ငှကပွှောသီးတဈဝကကွို အဆီမပါတဲ့နှားနို့နဲ့ရောပှီး ဖှောသွောကပွါ။ အာသာမပှရငွေ ကှကွဥပှုတတွဈလုံးလောကွ ထပစွားလို့ရပါတယွ။

နေ့လယစွာ – ပူပူနှေးနှေး အသီးအရှကစွှပပွှုတတွဈခှကသွောကပွါ။ အခှိုမှုန့ွ၊ ကှကသွားမှုန့လွုံးဝမထည့ပွါနဲ့။ စပစှသွီးအနညွးငယွ အခှိုတညွးလို့ရပါသေးတယွ။

ညစာ – ကှကရွငပွုံကငကွို ဟငွးနုနယွ၊ ကှကသွှနဖွှူအနညွးငယွ၊ သံလှငဆွီ၊ ခရမွးခဉှသွီး၊ အာလူးပှုတတွို့နဲ့ သုတထွားတဲ့ Salad တဈပှဲနဲ့ တှဲစားပါ။

ဝိတကြခွငွလြား? ဒီပလနအြတိုငြး ကနွြးမာရေးနဲ့ ညီအောငြ စားကှညြ့ပါ။

 

Day 3

မနကစွာ – ကှကွဥမှှကှေောတွဈလုံးနဲ့ ကောဖွီကို မနကစွာအဖှဈစားနိုငပွါတယွ။

နေ့လယစွာ – ကှကသွားပှုတကွို စပစှသွီး၊ သဈကှားသီး၊ မယရွိုးနိဈတဈဇှနွး၊ ဒိနခွဉှတွဈဇှနွး၊ ဆလပရွှကအွနညွးငယနွဲ့ သုတစွားပါ။ မဝသေးရငွ ငှကပွှောသီးတဈလုံးစားလို့ရပါတယွ။

ညစာ – ညစာကတော့ ပုစှနနွဲ့အာလူးကိုပှုတထွားတဲ့ တဈပနွးကနကွို ဟငွးနုနယပွှုတတွဈပနွးကနွ၊ ဒိနခွဉှတွဈဇှနွးနဲ့ တှဲစားပါ။

ဝိတကြခွငွလြား? ဒီပလနအြတိုငြး ကနွြးမာရေးနဲ့ ညီအောငြ စားကှညြ့ပါ။

 

Day 4

မနကစွာ – ဒိနခွဉှတွဈခှကကွို ဘယရွီသီးအနညွးငယွ၊ ပှားရညအွနညွးငယနွဲ့ တှဲဖကထွားလိုကပွါ။

နေ့လယစွာ – တူနာငါးကို ခရမွးခဉှသွီး အသေးလေးတှေ၊ သခှားသီးစိတတွှနေဲ့အတူ ရှာလကာရညနွညွးနညွးနဲ့ သုပစွားပါ။

ညစာ – အမဲသားစတိတအွနညွးငယကွို မုနလွာဥနီပှုတွ၊ အာလူးပှုတတွှနေဲ့ ညစာအဖှဈစားလို့ရပါတယွ။

ဝိတကြခွငွလြား? ဒီပလနအြတိုငြး ကနွြးမာရေးနဲ့ ညီအောငြ စားကှညြ့ပါ။

 

Day 5

မနကစွာ – ပေါငမွုန့ကွငနွဲ့ ကှကွဥပှုတနွှဈလုံးကို မနကစွာအဖှဈစားပါ။

နေ့လယစွာ – ကှကသွားပှုတပွါတဲ့ အရှကသွုပတွဈပနွးကနနွဲ့ ငှကပွှောသီးတဈလုံးဆို လုံလောကပွါပှီ။

ညစာ – ညစာကိုတော့ ဆယလွမွှနငွါးကို သံပုရာသီးနဲ့ပေါငွးပှီး ကညှတပွှုတအွနညွးငယနွဲ့ စားပေးပါ။

ဝိတကြခွငွလြား? ဒီပလနအြတိုငြး ကနွြးမာရေးနဲ့ ညီအောငြ စားကှညြ့ပါ။

ကဲ … ဒီလို (၅)ရကဆွကတွိုကစွားပှီးပှီဆိုရငတွော့ ယောငွးရဲ့ကိုယအွလေးခှိနကွ သိသိသာသာပှောငွးလဲသှားတာကို တှေ့ရမှာပါ။ တကယတွော့ အစားအသောကပွလနတွဈခုတညွးထကွ လေ့ကငှ့ခွနွးနဲ့ တှဲလိုကမွယဆွိုရငွ ပိုပှီးတော့ ထိရောကမွှာပါ ယောငွးတို့ရေ…

ယောငွးတို့ကို အမှဲယုံကှညမွှုရှိရှိလှနစခငှေတွေဲ့ …

Share this story

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Articles

အစားမက်တဲ့ သင့်ချစ်သူကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့

အစားမက်တဲ့ သင့်ချစ်သူကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့

ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေက ယေဘုယျအားဖြင့် အစားအသောက်မက်ကြပါတယ်။ အစားကြီးတယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်။ အရသာ အမျိုးစုံလင်အောင်စားဖူးချင်ကြတာပါ။ လမ်းမှာ ပြောင်းဖူးပြုတ်လေး မတွေ့လိုက်နဲ့ စားချင်ပြီ။

Read More »
ဇက်ကြောတက် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု

ဇက်ကြောတက် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု

တစ်ခုခု အာရုံစိုက်မယ်မကြံနဲ့… ဇက်ကြောက အရင်တက်မယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းလေးတို့ ဖတ်ဖို့..  တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးလို့ ညနေစောင်းမှာ ဇက်ကြောတက်ခြင်းကို နေ့တိုင်းနီးပါးခံစားနေရတဲ့ယောင်းတို့များ ရှိနေမလားဟင်…

Read More »
ချက်ရ လွယ်ကူပြီး ထမင်းမြိန်စေမယ့် ဝက်နံရိုး ကြက်ဟင်းခါးသီး ဟင်းချိုချက်နည်း

ချက်ရ လွယ်ကူပြီး ထမင်းမြိန်စေမယ့် ဝက်နံရိုး ကြက်ဟင်းခါးသီး ဟင်းချိုချက်နည်း

ဒီဟင်းချိုလေးနဲ့ဆို ခံတွင်းလိုက်မှာ ကျိန်းသေနေပြီလေ…   ယောင်းရေ.. ကြက်ဟင်းခါးသီးလို့ မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံလေး ချက်စားလို့ရတယ်လို့ အရင်ဆုံး

Read More »
တက်တူးအရောင်ကျခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း (၄)မျိုး

တက်တူးအရောင်ကျခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း (၄)မျိုး

တကတွူးအရောငမွှိနခွှငွးကို ကာကှယနွိုငမွယ့ွ နညွးလမွး (၄)သှယွ   ဒီဘကခွတွကှေီးမှာ တကတွူးဆိုတာ အမှိုးသား၊ အမှိုးသမီး မရှေးထိုးနကှပေါပှီ။

Read More »

HER Myanmar

Page သို့သွားရန်

HER Myanmar အနေနဲ့ သင့်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကို သင့်မိတ်ဆွေတစ်‌ယောက်အနေနဲ့ အမြဲ အဖော်ပြအကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

Her Myanmar Team

Editor's Pick
Sponsor

ADVERTISE WITH US

Explore